Telefon

+420 604 200 945


Email

izostav@izostav.cz

Logo Izostav
Logo Aithon
Slovenská republika Česká republika

Protipožiarne nátery radu PLAMOSTOP - AITHON

Predávame nehorľavé vypeňovací protipožiarne nátery radu PLAMOSTOP - AITHON na oceľ, drevo a betón. Slúži k protipožiarnej ochrane nosných stavebných konštrukcií. Protipožiarne nátery majú predpísané skúšky podľa ČSN - EN a sú riadne certifikované.

Zaškoľuje realizačné firmy na vykonávanie protipožiarných náterov a vybavujeme ich potrebnými dokladmi.

Protipožiarny vypeňovací náter na báze vodou riediteľných disperzií, retardér horenia, žiaruvzdorných plnidiel a zpeňovadel.

Vypeňovací, úplne transparentný, protipožiarne ochranný náter určený na drevené konštrukcie s redpísanou požiarnou odolnosťou, zníženie horľavosti dreva a obmedzenie šírenia plameňa po povrchu.

Určený na zvýšenie požiarnej odolnosti betónových konštrukcií na základe stanovenia ekvivalentu hrúbky betónu pre zvýšenie krytia ťahovej výstuže a rozmerových charakteristík betónového prvku.

Plamostop P9 - AITHON A90H na oceľ

Protipožiarny vypeňovací náter na báze vodou riediteľných disperzií, retardér horenia, žiaruvzdorných plnidiel a zpeňovadel.

Plamostop P9-AITHON A90H na ocel'

Plamostop D - AITHON PV33 na drevo

Vypeňovací, úplne transparentný, protipožiarne ochranný náter určený na drevené konštrukcie s redpísanou požiarnou odolnosťou, zníženie horľavosti dreva a obmedzenie šírenia plameňa po povrchu.

Plamostop D-AITHON PV33 na drevo

Plamostop P9 - AITHON A90H na betón

Určený na zvýšenie požiarnej odolnosti betónových konštrukcií na základe stanovenia ekvivalentu hrúbky betónu pre zvýšenie krytia ťahovej výstuže a rozmerových charakteristík betónového prvku.

Plamostop P9-AITHON A90H na betón