Telefon

+420 604 200 945


Email

izostav@izostav.cz

Logo Izostav
Logo Aithon
Slovenská republika Česká republika

IZOSTAV Ing. Josef Hruban

Firma Ing. Josef Hruban - IZOSTAV bola založená v roku 1990 a od samého začiatku sa zaoberá problematikou ochrany stavebných konštrukcií pred požiarom. Spolupracovala s výskumnými ústavmi materiálov Praha a Košice a na základe licenčných zmlúv využívala ich produkty ako bol Dexamin, Antipyronát či protipožiarna omítkovina Pyrotherm.

V roku 1998 nadviazala firma spoluprácou s talianským laboratóriom Aithon Ricerche a výsledkom je uvedenie na trh ucelenej rady intumescentných protipožiarných náterov pod obchodným názvom PLAMOSTOP, určených na ochranu oceľových, betónových a drevených konštrukcií pred účinkami požiaru. V súčasnej dobe máme výhradné obchodné zastúpenie firmy Aithon Ricerche pre Strednú a Východnú Európu. Priame predajné zastúpenie máme okrem ČR ešte na Slovensku a v Rige pre Pobaltské štáty.

Našim cieľom je poskytovať kompletné a vysoko profesionálne služby v oblasti intumescentných protipožiarnych náterov od návrhu izolácie, až po kolaudáciu diela. To znamená zaškolenie firiem pre prácu s intumescentnými protipožiarnymi nátermi, vybavením potrebnými dokladmi a osvedčeniami, vypracovanie návrhu a dimenzovanie sily izolácie, technický dozor na stavbách, premeranie hotového diela.