Telefon

+420 604 200 945


Email

izostav@izostav.cz

Logo Izostav
Logo Aithon
Slovenská republika Česká republika

Ing. Josef Hruban - IZOSTAV

Ing. Josef Hruban – IZOSTAV

Květinová 8

789 01 Zábřeh

Česká Republika


Mobil: +420 604 200 945

E-mail: izostav@izostav.cz

www.izostav.cz


IČ: 10643796

DIČ: 491128088

Kontaktujte nás

V súlade so zákonom č. 101/2000 Sb., v platnom znení (Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, ďalej len "zákon") dávam slobodný a jednoznačný súhlas správcovi Ing. Josefovi Hrubanovi, IČ: 10643796 se sídlem Květinová 8, Zábřeh,na spracovanie osobných údajov. Tento súhlas udeľujem na dobu maximálne 1 roka odo dňa jeho udelenia. Osobnými údajmi sú údaje obsiahnuté v tomto formulári, tj. najmä meno, priezvisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo.

Uvedené osobné údaje bude Ing. Josef Hruban využívať výhradne pre potreby správcovské činnosti pri spracovaní ponúk, objednávok či dotazov. Tieto osobné údaje nebude odovzdávať tretím osobám bez môjho výslovného súhlasu. Súhlas na spracovanie osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať písomnou formou (postačí e-mailovou správou).